Activiteiten

Welkom op de site van Vereniging Koninginnedag Lonneker.

Sinds 1919 !!!

Geachte VKL Donateur,

Zoals voor veel verenigingen was 2020 tot nu toe ook voor de VKL een lastig jaar. We keken er als vereniging naar uit om in 2020 een feestweek neer te zetten die het succes van de jubileumeditie uit 2019 kon evenaren, of zelfs overtreffen. Het COVID-19 virus en de daarbij horende beperkingen hebben er helaas toe geleid dat de VKL zich genoodzaakt zag vrijwel alle activiteiten in 2020 af te lassen. De nu geldende beperkingen hebben weliswaar veel impact op onze vereniging echter als VKL willen wij met klem aangeven achter de geldende overheidsmaatregelen te staan.

Het niet kunnen laten doorgaan van de verschillende activiteiten heeft helaas ook een financiële impact op onze vereniging. Bepaalde zaken waren reeds toegezegd of al georganiseerd. Zo was bijvoorbeeld het benodigde “paashout” deze winter al klaargemaakt door onze Boeskemakers. Het moest enkel nog naar de locatie van het paasvuur aan de Vliegveldweg. De plotselinge afgelasting leidde ertoe dat voor het tweede jaar op rij al het “paashout” afgevoerd moest worden.

Het al dan niet laten doorgaan van de jaarlijkse collecte was voor het bestuur geen gemakkelijke beslissing. Zoals aangegeven zijn we ons er terdege van bewust dat 2020 voor veel mensen een moeilijk jaar is. Helaas is de impact van het COVID-19 virus op onze vereniging van dien aart dat we uw jaarlijkse bijdrage juist nu goed kunnen gebruiken. In de week van 21 tot 25 september komt VKL bij u aan de deur voor de jaarlijkse collecte. Als vereniging willen we benadrukken dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. Er is absoluut begrip wanneer u besluit om juist dit jaar geen bijdrage te geven.

Graag willen wij u bedanken voor uw eventuele bijdrage en interesse in de VKL. Als vereniging hopen wij u in 2021 natuurlijk graag terug te zien tijdens een van onze activiteiten in het dorp.

Met vriendelijk groet,

Bestuur en commissieleden Vereniging Koninginnedag Dorp Lonneker

De bijdrage kan gestort worden op bankrekeningnummer: NL69INGB0004233410 t.n.v. Vereniging Koninginnedag Lonneker

———————————————–

Op de site informeren wij u over onze activiteiten. Zoals: de feestweek met de mini playbackshow, de pubquiz, de feestavond, de feestmiddag, Lonneker Preuft, Lonneker Biergarten, de workshops en de kermis. Maar ook de dodenherdenking, het straattekenen de palmpasenoptocht, het eiergadderen en het paasvuur staan op de site. Tevens vindt u een stukje geschiedenis over het ontstaan van onze vereniging en foto’s van de playbackshows, Lonneker Preuft, het paasvuur en andere evenementen. 

Hieronder ziet u de activiteitenkalender voor 2020.

Webdesigner:

  • Harold Kronenburg
  • Laatste wijziging:
  • 20 september 2020