Donateurs

Om alle activiteiten die we als vereniging VKL organiseren ook in de toekomst te kunnen waarborgen hebben we uw steun nodig.

Elk jaar komen we daarom in de maand september bij u aan de deur om een vrijwillige bijdrage van € 5.00 te vragen.

Mocht u niet thuis zijn geweest, dan is uw bijdrage welkom op rekeningnummer: NL69INGB0004233410 ten name van Vereniging Koninginnedag dorp Lonneker.

Alvast via deze weg onze hartelijk dank hiervoor !!

 

Bestuur VKL